obrázek

TRISERIES

HolešovMAN

AKTUÁLNĚ

HolešovMAN 2024 termín 27.7.2024

Online příhlášení ZDE !

PROPOZICE

HolešovMAN 2024   16. ročník

Termín: 27.7.2024
Místo konání, zázemí, depo : Zámecké koupaliště Holešov
Start: Zámecké koupaliště Holešov od 9:00 hod
Prezentace: 27.7.2024  -  06:30 - 8:30 Zámecké koupaliště Holešov
 
Startovné:
jednotlivci : 500,- Kč
štafety : 1000,- Kč
startovné obsahuje : měření čipovou technologií, občerstvovačky, jídlo a pití po závodě
Možnosti přihlášení :
1) online přihlášení do 24.7.2024, platba převodem - č.ú.: 269842892/0300, Variabilní symbol generuje přihlašovací  systém
2) na místě v den prezentace, platba v hotovosti

Plavání Zámecké koupaliště 500 m

Horské kolo 24 km    MAPA

Terénní běh 6 km    MAPA

 
Popis trasy kola :
Vyrazíte z koupaliště směr Dobrotice, po panelové cestě nahoru směr střelnice, ale na první křížovatce se dáte vpravo, kolem ranče Jacom, dále po panelce směr Žopy, projedete lesíkem a za ním vpravo dolů z kopce a rovně směr Žopy, jakmile dojedete k hlavní silnici tak doleva k autobusové točně a u ní vpravo, směrem ke golfovému hřišti. Kolem golfového hřiště směr rozcestí Pod Lysinou po trase Drásala. Na rozcestí Pod Lysinou se dáte vlevo z kopce dolů, na dalším rozcestí vpravo směr zřícenina hradu Křídlo a na dalším zase vpravo směr Křídlo. Projedete kolem Křídla po modré turistické značce směrem na rozcestí Stiborové Boudy kde budete pokračovat dál po modré rovně  do kopce směr Poschlá, nahoře pak vpravo dolů z kopce směr rozcestí Pod Lysinou. Pod kopcem hned vlevo směr Hrubá Malíková a pak hned první odbočka vpravo, dolů z kopce. Čeká vás parádní  středně náročný sjezd na jehož konci se dáte vpravo po lesní cestě směr Přílepy. Projedete kolem myslivecké chaty a na pravé straně budete mít prvním přílepské domy, hned odbočíte vpravo k lesu a pak hned vlevo kolem chat podél lesa. Jak dojedete na asfaltovou cestu dáte se hned vpravo na trailovou stezku, která Vás dovede až k přílepské Lesní kapli. Vyjedete k ní a dáte se vlevo na další trailovou stezku, která Vás dovede na spojovačku Přílepy - Žopy. Následně sjedete vlevo na stezku mezi zahradami, na jejím konci vpravo kolem vodárky a dojedete na rozcestí u golfového hřiště. Tady se dáte vlevo kolem plotů polní cestou až k další křižovatce kde odbočíte vpravo do vesnice, na další křižovatce přejedete hlavní silnici rovně a silnice vás dovede až do Ranče u Tuffa. Projedete rančem. Buďte zde opatrní ! Za rančem buďte také opatrní, trasy se zde kříží a blížíte se ke křižovatce s hlavní silnicí, kde budete odbočovat vlevo !!! Po hlavní silnici pojedete až k benzinové pumpě, za ní se dáte vpravo a pak hned vlevo, prvním vjezdem do Zámecké zahrady. A pak už jen rovně do depa na koupališti. 🙂
 
Akce HolešovMAN se koná na území , které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.
Děkujeme za spolupráci lesní společnosti Křídlo s.r.o.
Nezapomínejme na to, že pokud se do lesa vydáme na kole, můžeme se pohybovat pouze po vyznačených lesních cestách. Neznečišťujme les odpadky !
 
Kategorie:
Jm do 19 let
M1 20-29 let
M2 30-39 let
V1 40-49 let
V2 50-59 let
V3 60 a více let
Jž do 19 let
Z1 20-29 let
Z2 30-39 let
Z3 40-49 let
Z4 50 a více let
S - Štafety
NH, NHA, NHS - Nejlepší Holešovák, Holešovačka,Holešovska štafeta
kategorie HC Holešov Gators
   
  Pravidla závodu HolešovMAN
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme souhlas zákonného zástupce v přihlášce.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
 • Všichni přihlášení dodržují pravidla silničního provozu, chovají se ohleduplně k ostatním závodníkům, pořadatelům, dalším lidem, přírodě a svému okolí.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Všichni přihlášení berou na vědomí, že závodí na vlastní nebezpečí, pořadatel ani majitel pozemku (přes který vede trať závodu) nenesou zodpovědnost za stav trati (např. samovolný pád stromu, uvolnění kamenů, poškozená komunikace atd.)
 • Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno jakékoliv funkční jízdní kolo se dvěmi na sobě nezávislými brzdami, které je v dobrém technickém stavu.
 • Není povolena účast elektrokol, popř. dalších typů kol, které pomáhají jízdnímu kolu v pohybu jinou podporou, než je tělesná námaha účastníka závodu.
 • Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu cyklistické části závodu.
 • Protesty lze podat písemně ihned po dojezdu, nejpozději však 31.7.2021 do 15:45 hod. v kanceláři závodu (zodpovědá osoba Michal Novotníček tel.: 723 323 633).
 • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu SportChip.cz: pavel.cykloop@gmail.com - a to v termínu do 4.8.2021
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.
 • Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem HolešovMAN (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.holesovman.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
 • Závodí se dle harmonogramu závodu. Závod se jede za plného silničního provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách a odpadky odhazují pouze v označených zónách. Kolo musí být v dobrém technickém stavu.

ZNAČENÍ

MODRÁ BARVA KOLO
ČERVENÁ BARVA BĚH

foto-video1
foto-video1

VÝSLEDKY

15. ročník 2023  jednotlivci   štafety
14. ročník 2022  jednotlivci   štafety
13. ročník 2021   jednolivci    štafety
12. ročník 2020  jednotlivci   štafety
11. ročník 2019   jednotlivci    štafety
10. ročník 2018   jednotlivci    štafety
9. ročník 2017  jednotlivci  štafety
8. ročník 2016  jednotlivci   Štafety 2016
7. ročník 2015 holešov man 2015 celkově (1)
6. ročník 2012 kompletní výsledky
5. ročník 2011 kompletní výsledky
4. ročník 2010 kompletní výsledky
3. ročník 2009 kompletní výsledky
2. ročník 2008 kompletní výsledky
1. ročník 2007 kompletní výsledky
 

Partneři Akce

Město Holešov

KOSPOL

Hapal construction

Technické služby Holešov

RAAB COMPUTER

Projekce LOCHMAN

FILAK

FORCE

Polášek Bytový textil

Obchodní dům Morava

Luko Velkoobchod potravin

TRACHEA – výrobce kuchyňských a nábytkových dvířek

Oněmec – běžecká obuv – sportovní obuv

IQsport

F3DP

Online autoškola

Surface

Kontakt

Go up